6% BTW

Gefeliciteerd!!!
 
Delpeche schilderwerken, en onze branchevereniging feliciteert u als particuliere woningbezitters en woning- corporaties met het behoud van de lage BTW op woningonderhoud aan woningen ouder dan 2 jaar.
Op Prinsjesdag 2009 is besloten dat schilder- en stukadoorsonderhoud aan woonhuizen ouder dan twee jaar ook onder het lage BTW-tarief van 6% valt. De woning dient door particulieren te worden bewoond en dient ouder te zijn dan twee jaar. De periode van twee jaar wordt gerekend vanaf het moment dat de woning daadwerkelijk na de oplevering bewoond is. Tot nu toe gold de 6% regeling voor woningen ouder dan 15 jaar.
 
"Een goed argument om nu uw woning te laten schilderen en zo de waarde van
uw woning op peil te houden"
 
Wanneer geldt het 6% BTW Tarief ?
 
Om het 6% Btw-tarief te kunnen toepassen moeten wij kunnen aantonen dat de woning minimaal 2 jaar oud is. Dit doen we doormiddel van een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever. 
 
Niet als woning zijn aan te merken:
  • bedrijfsgebouwen en -ruimtes
  • afzonderlijke garageboxen
  • vakantiewoningen als permanente bewoning niet is toegestaan
  • hotels/pensions
  • woonboten/woonwagens
  • asielzoekerscentra
  • ziekenhuizen
  • internaten

btw laag